Coaching bij werkproblemen en loopbaanvragen

Een nieuwe fase in de loopbaan, verandering in de organisatie, voor een belangrijke keuze staan... Allemaal goede redenen om te kiezen voor coaching. Misschien wil je je doelen opnieuw gaan bepalen en heb je behoefte aan een grondig onderzoek naar jouw motieven en belemmeringen, maar het kan ook zijn dat je alleen je koers wat wilt bijstellen. En alles wat daartussen in zit. Daarom kan je kiezen uit verschillende kortere of langere trajecten. Vaak werken we met de ZelfKonfrontatie Methode®. Niets is standaard, ieder traject wordt op jouw maat gesneden. Bijvoorbeeld:

Coachingstraject

inzicht verkrijgen in de werk- en persoonlijke situatie, in eigen motieven en gedrag, nieuwe keuzes maken en deze in de praktijk verankeren – bij alle werkproblemen zoals op het gebied van communicatie, conflict, verminderde performance, keuze- en levensfaseproblematiek - in 7 gesprekken

Loopbaantraject

wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? onderzoek, aangevuld met marktanalyse en netwerk- en/of gesprekstraining, leidt naar een concrete nieuwe loopbaanstap – bij loopbaanvragen en (dreigend) ontslag – in 7 tot 10 gesprekken

Kort traject

in 2 gesprekken stilstaan, opfrissen en koers bepalen – bij een kleine motivatiedip, tijdelijk gebrek aan energie, bevestiging van gemaakte keuze, opfrissen van sollicitatievaardigheden

Workshops, supervisie en intervisie

Behalve voor een individueel traject, kun je ook kiezen voor een vorm van ‘leren in een groep’. Een prima manier om samen met collega's en/of vakgenoten kennis te delen of nieuwe inzichten en inspiratie op te doen. Regelmatig geef en ontwikkel ik nieuwe workshops waarin de reflectie op Leven en Loopbaan aan bod komt.

Voor studenten verzorg ik supervisietrajecten. Gestructureerde reflectie op en begeleiding van de eerste stappen in het beroepsveld, opbouw van de eigen professionaliteit, behandeling van casuïstiek.

Coaching

Onder professionals bestaat een groeiende vraag naar de mogelijkheid om te reflecteren op de soms weerbarstige beroepspraktijk. Intervisie is hiertoe een zeer geëigende methode, en biedt aan startende werkers een prettig houvast en aan professionals in de midcareer fase de nodige verdieping. Een deskundige begeleiding is, zeker bij de opstart van een intervisiegroep, van belang voor een blijvend resultaat.

OnderwegNini ValetonT 06-12095889E info@onderwegadvies.nlKvK 34262854Disclaimer