De ZelfKonfrontatie Methode®

De ZKM® is een krachtige methode om in korte tijd een helder en compleet beeld te krijgen van de manier waarop een persoon haar leven leidt en op welke motieven belangrijke levenskeuzes zijn gebaseerd. Dit inzicht maakt meteen de weg vrij om in leven en werk tot andere, meer eigen keuzes te komen.

De ZKM®, ontwikkeld door prof. Hermans in de jaren ’80, is een gedegen wetenschappelijk onderbouwd motievenonderzoek en kent vele toepassingsvormen en –mogelijkheden. Ingebed in een coachingstraject geeft de methode heel goede en langdurige resultaten. Het hart van de methode wordt gevormd door het vertellen van jouw levensverhaal, waarbij ik je help om de belangrijkste gebeurtenissen en ervaringen kernachtig samen te vatten in zogenaamde waardegebieden. Deze waardegebieden worden door mij ingevoerd in een computerprogramma, waarna jij zelf thuis met behulp van dit programma nagaat welke positieve of negatieve gevoelens door elk van deze ervaringen bij jou worden opgeroepen. Op basis van deze gegevens wordt een persoonlijk rapport gegenereerd. Aan de hand van verschillen of overeenkomsten tussen waardegebieden met gelijksoortige, onderliggende gevoelspatronen ga je zelf ontdekken welke grondmotieven jouw leven bepalen en welke thema’s er als een rode draad doorheen lopen. In twee nabesprekingen gaan we de pluspunten én belemmeringen benoemen en kijken we hoe je je sterke kanten meer kunt benadrukken. Een zelfonderzoek is te zien als een bewustwordingsproces dat het materiaal levert voor het maken van een persoonlijk actieplan om anders en effectiever met mensen en situaties om te gaan. Om tot de gewenste verandering of keuze te komen formuleren we haalbare opdrachten, die in minimaal twee vervolggesprekken besproken zullen worden.

Vreugdevol en vitaal Onderweg

Visie

Nini Valeton

Onderweg ziet het leven als een reis naar een bestemming. Ieder mens en in zekere zin ook ieder bedrijf heeft een eigen en unieke weg te gaan. Voor mensen geldt dat zij gaandeweg hun doelen in het leven ontdekken. Je hoeft je bestemming niet te bereiken om gelukkig te zijn, wel draagt het bij aan je geluk als je jouw bestemming gaat (h)erkennen. “There is no way to happiness, happiness is the way” – zei de Boeddha.

Hoe meer mensen zich op hun plaats weten in hun werk of organisatie, des te groter is hun bijdrage aan de vreugde en voldoening van hun omgeving.

Missie

Onderweg wil een gids zijn voor ieder die zichzelf wil (her-)vinden in zijn of haar werk. Centraal staat de aandacht voor de ‘reisvaardigheden’, zoals het leren stilstaan bij wat er is en kunnen reflecteren op heden, verleden en toekomst. Een reisvaardig mens kan weer helder de eigen richting zien en met minder bagage en meer vertrouwen de weg vervolgen. Onderweg prikkelt de zin om jezelf te vernieuwen én trouw te blijven aan je persoonlijke waarden.

OnderwegNini ValetonT 06-12095889E info@onderwegadvies.nlKvK 34262854Disclaimer