Testimonials

Dick, 58, operationeel beheerder ICT:

"De aanleiding voor de coaching was niet zo prettig: op mijn werk kreeg ik te maken met flinke kritiek op mijn manier van communiceren in een specifieke situatie. Gelukkig voelde ik me bij Nini snel op mijn gemak waardoor ik op een … » lees verder rustige en plezierige wijze mijn zelfonderzoek heb kunnen doen en heb kunnen achterhalen, waarom ik doe wat ik doe. Dit hele traject was helemaal nieuw voor mij, en ik heb relaties leren leggen tussen situaties toen en nu die heel verrassend waren voor mij. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn handelen, en vooral in het soms onbedoelde effect van mijn gedrag. Door dingen die ik wil zeggen beter voor te bereiden en er achteraf steeds op te reflecteren is mijn effectiviteit een stuk verbeterd en daar zijn zowel mijn baas als ik erg blij mee. De coaching heeft mij geleerd ook eens vanuit andere perspectieven te kijken en dat heeft erg verhelderend gewerkt."

Gerard, 57, omgevingsmanager infraprojecten:

"Ik kon geen ‘nee’ zeggen. Dat lijkt misschien niet zo’n groot probleem, maar als je voor zware projecten verantwoordelijk bent en vanwege je kennis en senioriteit bij veel zaken betrokken wordt, én zelf alles leuk vindt… Dan loop je een keer tegen … » lees verder de lamp. Ik kon me niet meer aan mijn afspraken houden, liep continu achter de feiten aan. Toen ook het thuisfront begon te sputteren heb ik samen met mijn leidinggevende gekozen voor een coachingstraject. Ik had hulp nodig om keuzes te maken waarmee ik mezelf in werk en privé beter kon beperken zonder het gevoel te hebben een ander of mezelf tekort te doen of mezelf te verliezen. Ik wilde ‘nee’ leren zeggen, en met die intentie begon ik met de coaching. De ZelfKonfrontatie Methode is mij zeer goed bevallen, zij sluit goed aan bij mijn eigen logica en is helder en begrijpelijk. Het resultaat van het doorlopen traject, “Waarom doe ik zoals ik doe” en daarmee de basis voor hoe ik het moet veranderen is goed en wordt door de methode stevig verankerd in mijn gedrag. Het lukt me nu beter om ‘nee’ te zeggen, maar ik moet blijvend mijn best doen om de gekozen structuur en werkwijze in te passen in mijn dagelijkse gang van zaken. Ik heb veel gehad aan alle opdrachten en werkvormen die Nini inbracht en heb zowel thuis als op mijn werk meer rust gevonden, al zal ik wel altijd een druk baasje blijven."

Emmie, 58, manager ouderenzorg:

"De aanleiding voor het coachingstraject bij Nini was dat ik geen plezier meer had in mijn werk. Het was me te zwaar, te veel en ik had het gevoel niet genoeg aandacht te kunnen geven aan de zaken die ik wezenlijk vind. Ik had behoefte aan hulp bij … » lees verder het maken van een keuze: of voor ander werk, of voor het anders gaan kijken naar mijn werk. Het Zelfonderzoek doen, vond ik fantastisch en zeer verhelderend. Het was een voorrecht om met zoveel aandacht door Nini bevraagd te worden, terug te keren naar mijn jeugd en naar de belangrijke momenten van mijn leven en er vervolgens een waardering aan te geven. Wat ik geleerd heb, o.a. door de gestructureerde reflectie, kan ik voor een groot deel toepassen in mijn werk. Ik sta er nu echt anders in, met meer lichtheid in plaats van zwaarte. Niet dat ik opeens alles totaal anders doe, maar wel heb ik meer bewustzijn gekregen en ook voldoende tools om steeds opnieuw te kijken naar de lastiger situaties in mijn werk. Ik heb met veel plezier gewerkt aan en in dit traject. Het was een fijne periode met een zeer inspirerende, geduldige en geïnteresseerde coach."

OnderwegNini ValetonT 06-12095889E info@onderwegadvies.nlKvK 34262854Disclaimer